Aktualności

17.10.2023

Protokół z Zebrania Zarządu

Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych z dnia 9 października 2023r.

Czytaj dalej


16.10.2023

Wniosek o nowelizację Rozporządzenia Ministra wraz z dokumentacją procedowania

Wniosek o przeprowadzenie ewaluacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, z dnia 22 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 2017, a następnie jego nowelizacje.

Czytaj dalej


10.07.2023

Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 20.06.2023

Informacja  o odbyciu III Walnego Zabrania, Sprawozdawczego Wyborczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

Czytaj dalej


21.06.2023

Nowi Członkowie Stowarzyszenia

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2023 roku do grona Członków Wspierających Stowarzyszenie Żurawi Wieżowych, dołączyła firma Kantier Żurawie Wieżowe Sp. z .o.o. , a Członkiem Zwyczajnym został dr Maciej Czekalski.

Czytaj dalej


12.12.2022

Ocena ryzyk (w tym inflacyjnych) w ofertowaniu wynajmu żurawi wieżowych

Obserwowane przez wiele lat reakcje branży wynajmu żurawi wieżowych na spadki koniunktury w budownictwie, zarówno te spowodowane cyklami koniunkturalnymi, jak i czynnikami nagłymi, trudno przewidywalnymi, wskazują na odmienność rynku żurawi wieżowych w odniesieniu do zachowań innych podmiotów dostarczających materiały i usługi dla budownictwa.

Czytaj dalej


14.09.2022

Jak wygląda kondycja branży wynajmu żurawi wieżowych w Polsce?

Na temat aktualnej sytuacji w segmencie wynajmu żurawi wieżowych oraz perspektyw na przyszłość z Władysławem Rudzińskim, prezesem Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych, rozmawia Stanisław Świderski, redaktor naczelny portalu dzwignice.info.  

Czytaj dalej


06.07.2022

Nowy załącznik BHP do umów na świadczenie usług żurawiami wieżowymi i szybkomontującmi

Mając na względzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na budowach, w pracach z użyciem żurawi wieżowych, dnia 1 kwietnia 2022r. podpisane zostały dokumenty stanowiące załączniki do umów na wynajem żurawi, regulujące obowiązki Stron w przedmiotowym zakresie.

Czytaj dalej


04.07.2022

Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 08.06.2022

Informacja  o odbyciu II Walnego Zabrania, Sprawozdawczego Wyborczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

Czytaj dalej


11.10.2021

Walne Zebranie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych - 29.09.2021

Informacja  o odbyciu Walnego Zabrania, I Sprawozdawczego, Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

Czytaj dalej


11.10.2001

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych (SŻW) z Kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

W dniu 30 września br. w siedzibie firmy TRINAC-Polska Sp. z o.o. w Warszawie, odbyło się, z inicjatywy SŻW, spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych z Kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego.

Czytaj dalej