O nas

* Wer kennt die Krane, nennt die Namen
die zahlreich hier zusammenkamen – F. Schiller

 

Szanowni Państwo!

Branża wynajmu żurawi wieżowych, działająca w obecnej formule organizacyjnej, powstawała od połowy lat dziewięćdziesiątych, bazując na przemianach ustrojowych, dostosowując się do oczekiwań firm budowlanych i montażowych oraz wykorzystując doświadczenia firm zachodnich.

W okresie ponad 25 lat powstało, czasem od zera, kilkadziesiąt firm działających w oparciu o Kodeks Handlowy, jak i Kodeks Cywilny. Funkcjonując często w warunkach pionierskich, kadra zarządzająca jak i pracownicy tychże zebrali mnóstwo doświadczeń w sferach organizacji oraz stosowanych technik i technologii towarzyszących wynajmowi żurawi wieżowych.

Wiodąca grupa tych firm oceniła, że na obecnym etapie słusznym byłoby wzmocnić i ugruntować pozycję dostawcy tak ważnych i znaczących usług na rynku budowlanym, jakim jest dobór, dostawa i obsługa żurawi wieżowych oraz, że najlepszym sposobem realizacji powyższego będzie powołanie Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych.

Główne cele, które stawia sobie Stowarzyszenie określone zostały w statucie zarejestrowanym przez stosowny KRS w dniu 28 sierpnia 2020r.

Będą one realizowane głownie przez zapewnienie stałych kontaktów z ośrodkami legislacyjnymi i nadzorującymi procesy wynajmu żurawi wieżowych, współpracę ze środowiskiem usługobiorców i usługodawców oraz dążeniem do doskonalenia ofert tak pod względem sprawności usług jak i zapewnienia wymagań BHP.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia /lista w załączeniu/ pretendują do miana najbardziej wiarygodnych dostawców usług na wysokim poziomie kompetencji technicznych i organizacyjnych.

W przygotowywanym Kodeksie Dobrych Praktyk, respektującym swobodę działalności gospodarczej, przyjęte zostaną zasady etyki w działaniu wewnątrz Stowarzyszenia jak również standardy preferowane w stosunku do odbiorców jak i dostawców usług, w tym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Zapraszam Państwa do różnorodnych , aktywnych kontaktów z nami.

 

Prezes Zarządu,
Władysław Rudziński

 

* moje wolne tłumaczenie motta: Kto poznał żurawie tak, że jest z nimi po imieniu, chętnie będzie tu wracał by obcować z nimi.
/Schiller był oczywiście oczarowany ptakami, a my również maszynami/

 

Dokumenty: