Stowarzyszenie Żurawi Wieżowych

Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2020 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest umocnienie, na rynku, pozycji firm wynajmujących żurawie wieżowe oraz stałe doskonalenie ich oferty pod względem technicznym, bhp i organizacyjnym.

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Członkowie Stowarzyszenia

Członkostwo kierowane jest w szczególności do przedstawicieli sektorów związanych z najmem żurawi. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia pretendują do miana najbardziej wiarygodnych dostawców usług na wysokim poziomie kompetencji technicznych i organizacyjnych.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Żurawi Wieżowych

ul. Annopol 5,
03-232 Warszawa

+48 692 219 459

wladyslaw.rudzinski@szw.com.pl

KRS: 0000854245;
REGON: 386862461;
NIP: 524-290-56-93;

Adres do korespondencji:
ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa