Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych (SŻW) z Kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

W dniu 30 września br. w siedzibie firmy TRINAC-Polska Sp. z o.o. w Warszawie, odbyło się, z inicjatywy SŻW, spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Żurawi Wieżowych z Kierownictwem Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Ze strony UDT w spotkaniu wzięli udział:

Ze strony SŻW w spotkaniu udział wzięli:

 

Celem spotkania była wymiana informacji o bieżącej realizacji procedur odbioru żurawi na placach budowy oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa technicznego w eksploatacji żurawi w ramach istniejącego systemu prawnego i jego przewidywanej jego nowelizacji.

Strony zadeklarowały wspólne prace analityczne i statystyczne nad zaistniałymi zdarzeniami z udziałem żurawi wieżowych w tym z wyodrębnieniem środowiska członków SŻW oraz działania w stosunku do niesłusznych uogólnień dotyczących eksploatacji i obsługi żurawi na placach budów.

Strony ustaliły tryb stałych operacyjnych kontaktów oraz współpracę z takimi organizacjami jak Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i PIP.